telefoniczna rejestracja prywatnej wizyty urologicznej

( 22 ) 300 10 30

telefoniczna rejestracja prywatnej wizyty urologicznej

( 22 ) 300 10 30

zapisy online na wizytę prywatną do lekarza specjalisty urologa

telefoniczna rejestracja prywatnej wizyty urologicznej

( 22 ) 300 10 30
Urologiczne Centrum Meyczne w Warszawie na Bemowie

Nowotwory jądra są relatywnie rzadko występującymi nowotworami. W skali kraju obserwujemy około 1000 nowych zachorowań rocznie co w stosunku do innych nowotworów plasuje ten nowotwór na dosyć niski miejscu. Zarówno jeżeli chodzi o liczbę występujących nowych zachorowań, jaki przyrost tych zachorowań w ostatnich 20 latach ten przyrost wynosił około 60%. To co jest istotne to to, że jest to nowotwór występujący relatywnie wcześnie. Jest to najczęstszy nowotwór występujący u młodych mężczyzn między 15 a 35 rokiem życia.  Apogeum zachorowania na nowotwory jąder, szczególnie na raka jądra to jest 20, 40 rok życia. Biorąc pod uwagę częstość z jaką mamy do czynienia jest to relatywnie rzadki nowotwór, jednak z uwagi na fakt że występuje w młodym wieku i wymaga często agresywnego leczenia onkologicznego stanowi duże wyzwanie dla onkologów klinicznych.
Objawy raka jądra są dosyć niespecyficzne i pojawiają się późno. W momencie kiedy jądro zaczyna się rozrastać zazwyczaj mamy do czynienia z niebolesnym powiększeniem się jednego jądra. Rak jądra rzadko wiąże się z czystymi objawami.
To co obserwujemy, z czym się zgłaszają do nas nas pacjenci to bezbolesne powiększenie się jednego jądra. To jądro staje się cięższe, większe, ale nie daje dolegliwości bólowych. W rzadkich przypadkach, w przypadku towarzyszącego zapalenia, chorzy pojawiają się też z bólem, ewentualnie z gorączką,
ale w stosunku do innych nowotworów jest to nowotwór, który daje dosyć późno objawy. Dlatego też dosyć późno pojawiają się u nas pacjenci z tym rozpoznaniem.
Jest oczywiście pewna grupa chorych, u których ten nowotwór przebiegając bardzo dynamicznie, daje pierwsze objawy dopiero w momencie kiedy pojawiają się przerzuty odległe i dopiero wtedy diagnozujemy chorych, na przykład z powodu nasilonego kaszlu powiększenia węzłów chłonnych i odkrywamy, że głównym powodem, czy przyczyną tych objawów, jest rozwijający się rak jądra.

Diagnostyka raka jądra

Diagnostyka nowotworu jądra polega przede wszystkim na ocenie zaawansowania procesu nowotworowego. W momencie kiedy pojawia się u nas pacjent, który informuje, że ma powiększone jądro, my podejmujemy decyzje o pogłębieniu diagnostyki. Z uwagi na podejrzenie obecności procesu nowotworowego w jądrze, przede wszystkim w pierwszym etapie staramy się ocenić zasięg choroby. Oceniamy czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze zmianą zlokalizowaną w jądrze, czy również jest to już choroba bardziej uogólniona.
W takiej sytuacji podstawowe postępowanie oprócz klasycznego badania dotykiem, badania palpacyjnego, oceny węzłów chłonnych, oceny przede wszystkim jądra, oraz badania USG jądra, wykonuje się również badania obrazowe jamy brzusznej w celu oceny
wielkości węzłów chłonnych a w jamie brzusznej i oceny innych narządów takich jak płuca czy wątroba.

Nowotwory jąder są nowotworami, w przypadku których możemy zbadać we krwi podwyższone wartości markerów nowotworowych takich jak:
alfa-fetoproteina
gonadotropina kosmówkowa
które wzrastają i stanowią dla nas pewien wskaźnik zaawansowania choroby. Są również przydatne w przypadku monitorowania odpowiedzi na leczenie onkologiczne.
Drugim elementem diagnostyki nowotworów jądra jest diagnostyka pooperacyjna, diagnostyka mikroskopowa, która ma na celu odpowiedzieć z czym mamy do czynienia. Wiemy, że rak jądra możemy podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Są to grupy nowotworów charakteryzujące się trochę innym rokowaniem, ale i  trochę innm postępowaniem terapeutycznym  jeżeli chodzi o agresywność leczenia onkologicznego.
W związku z powyższym w każdym przypadku raka jądra dążymy do potwierdzenia mikroskopowego z czym mamy do czynienia. Jest to podstawa do tego żebyśmy mogli podjąć dalsze decyzje terapeutyczne. Wiemy, że raki jądra z założenia są nowotworami chemiowrażliwymi. Są to nowotwory o wysokiej dynamice proliferacji, ale będąc z nowotworami zarodkowym są bardzo wrażliwe na chemioterapię i są to nowotwory, które nawet na zaawansowanym etapie choroby nowotworowej jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć. W przypadku innych nowotworów, u chorych z przerzutami w przebiegu nowotworowej na przykład raka jelita grubego, raka płuca, raka trzustki, nie udaje się osiągnąć pełnego wyleczenia po zastosowaniu samodzielnej chemioterapii.

Leczenie nowotworów jąder

Leczenie nowotworów jąder polega przede wszystkim na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego głównie w sytuacji kiedy mamy do czynienia z powiększonym jądrem i podejrzeniem obecności procesu nowotworowego właśnie w jądrze. Wtedy zabieg operacyjny przeprowadzony zgodnie z zasadami urologii onkologicznej pozwala na uzyskanie materiału histopatologicznego do oceny mikroskopowej, aby postawić ostateczne rozpoznanie. W przypadku chorych z wczesnym procesem nowotworowym z guzem zlokalizowanym tylko w jądrze, postępowanie chirurgiczne jest często jedynym postępowaniem i wystarczającym do tego, żeby wyleczyć naszych pacjentów. Wiemy jednak, że u części chorych z rozpoznaniem raka jądra mamy do czynienia z miejscowo zaawansowanym procesem nowotworowym, czyli z obecnością już przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych, głównie w węzłach chłonnych w przestrzeni zaotrzewnowej, a jeszcze w innej, trochę węższej grupie chorych mamy do czynienia już z równoległymi przerzutami odległymi.
Są to wtedy chorzy wymagający bardzo agresywnego leczenia skojarzonego opartego na zastosowaniu chirurgii w obrębie ogniska pierwotnego czyli jądra, ale również chemioterapii wielolekowej mającej na celu zniszczenie przerzutów odległych, czy przy przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. W odróżnieniu od wielu innych nowotworów litych, raki jądra jako nowotwory zarodkowe są nowotworami o bardzo wysokiej chemiowrażliwości. Jako jedne z nielicznych można je wyleczyć nawet na etapie rozsianej choroby nowotworowej stosując agresywne strategie chemioterapii. Rak jądra jest jedynym nowotworem dla którego ( poza nowotworami hematologicznymi ) istnieje uzasadnienie do tak zwanej chemioterapii wysokodawkowej skojarzonej przeszczepem autonomicznym komórek krwiotwórczych.
To jest nowotwór gdzie tak agresywne postępowanie ma uzasadnienie i u części chorych pozwala na wyleczenie nawet chemiopornej choroby, która nawróciła po kilku poprzednich liniach klasycznego leczenia chemicznego. Leczenia raka jądra na wczesnym etapie jest krótkim i szybkim postępowaniem chirurgicznym. Na etapie zaawansowanym wymaga skojarzenia leczenia chirurgicznego, leczenia farmakologicznego i często też radioterapii, ale rokowanie chorych z rakiem jądra jest rokowaniem jednym z lepszych w porównaniu do innych nowotworów litych.

W związku z faktem, że jesteśmy w stanie bardzo wielu chorych z rozpoznaniem raka jądra wyleczyć, musimy mieć też świadomość, że są to chorzy u których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworu drugiego jądra. Wystąpienie raka jądra jest czynnikiem ryzyka wystąpienia kolejnego nowotworu w drugim jądrze. Pod tym względem ci chorzy wymagają dosyć ścisłej profilaktyki. Ponieważ ten nowotwór występuje u młodych mężczyzn wyzwaniem jest oczywiście też kwestia zachowania płodności. Leczenie chirurgiczne powoduje, że zostaje tylko jedno jądro, a ewentualne konieczne do zastosowania leczenie farmakologiczne czy chemioterapia, może uszkodzić to pozostałe jądro i zaburzyć płodność albo całkowicie znieść. Dlatego bardzo istotna jest również współpraca z poradniami andrologicznymi, które zajmują się zabezpieczaniem, zamrażaniem nasienia od chorych przed rozpoczęciem leczenia systemowego czyli chemioterapii. Oczywiście drugim problemem jest to, że ci pacjenci którzy zostaną wyleczeni pod wpływem agresywnego, wielospecjalistycznego leczenia onkologicznego, są pacjentami, którzy mają potencjalnie przed sobą 30, 40 czy 50 lat życia. Są to osoby, u których mogą występować odległe powikłania chemioterapii, odległe uszkodzenia różnych narządów, szpiku kostnego,  nerek i są to chorzy wymagający długotrwałej obserwacji również pod kątem innych schorzeń nie onkologicznychy, które mogą wystąpić sposób wpłynąć na ich jakość życia oraz jeżeli nie będą odpowiednio prowadzone zdecydowanie skrócić ich przeżycie, które nie będzie skrócone przez chorobę nowotworową tylko potencjalnie powikłania po leczeniu onkologicznym.

Profilaktyka raka jądra

Przypadku nowotwór jąder nie mamy profilaktyki. Wiemy, że należy sprawdzać u dzieci czy mają w worku mosznowym jądra, bo wiemy, że zjawisko wnętrostwa czyli tego że jądra nie ustępują do worka mosznowego, jest to zjawisko wiążące się z wyraźnie podwyższonym ryzykiem wystąpienia w przyszłości raka jądra. U większości populacji osób, u których mamy prawidłowy rozwój jąder i zlokalizowane są w worku mosznowym, nie mamy profilaktyki. To o czym możemy mówić to po prostu konieczność świadomości i tego, aby każdy mężczyzna znał swoje jądra i wiedział po prostu czy się coś z nimi dzieje. W sytuacji kiedy zauważy powiększenie jądra, guzek na jądrze to takich rzeczy po prostu nie należy bagatelizować, bo ja jak wszyscy dobrze wiedzą nowotwór wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny.